Ceník

Ceny jsou včetně DPH 21%.

Osobní automobil

Osobní automobil (B)

B - Standardní výcvik
Doba výcviku 5 týdnů - 3 měsíce
9 200
B - Intenzivní výcvik
Doba výcviku do 4 týdnů
14 000
B - Student
8 900


Příplatky k základní ceně

B - Individuální výuka teorie
Teoretická výuka 1 učitel - 1 žák
+1 100
B - Komfortní výcvik
Individuální teorie, přednost v plánování, jízda začíná a končí na místě dle požadavku žáka
+4 000
B - Jednotlivá jízda navíc
300

Kondiční jízdy pro držitele řidičského oprávnění

Kondiční jízda B
45 min.
400


Balíčky

Balíček Brno
4 vyučovací hodiny najednou - náročné křižovatky, tramvaje,
jízda tunely, obchodní centra
1 400
Balíček dálnice
3 vyučovací hodiny najednou - jízda po dálnicích a rychlostních komunikacích
1 200


Vrácení řidičského oprávnění

Skupina B
Základní skupina - 1 výcviková jízda + přezkoušení z odborné způsobilosti
1 500
E
Každá další skupina včetně 1 hod. výcviku
1 000