Skupiny ŘO

Přehled skupin řidičského oprávnění


Motocykly AM
 • od 15 let
 • maximální konstrukční rychlost 45 km/h
A1
 • od 16 let
 • objem válců max. 125 cm3, výkon max. 11 kW
A2
 • od 18 let
 • výkon max. 35 kW nebo poměr výkon/hmotnost do 0,2 kW/kg
A
 • od 24 let
 • Motocykl bez omezení
Osobní automobily B1
 • od 17 let
 • výkon max.15 kW
B
 • od 18 let
 • max. hmotnost 3 500 kg a max. 8 míst k sezení kromě místa řidiče, přípojné vozidlo do 750 kg
 • jízdní souprava do 3 500 kg
 • motocykly skupiny A1 s automatickou převodovkou
B+E
 • od 18 let
 • jízdní soupravy složené z tažného vozidla do 3 500 kg a přípojného vozidla do 3 500 kg. Hmotnost celé soupravy je tedy maximálně 7 000 kg
Nákladní automobily C1
 • od 18 let
 • hmotnost od 3 500 kg do 7 500 kg, přípojné vozidlo do 750 kg
C1+E
 • od 18 let
 • jízdní soupravy s celkovou hmotností do 12 000 kg
C
 • od 21 let
 • hmotnost nad 3 500 kg, přípojné vozidlo do 750 kg
C+E
 • od 21 let
 • jízdní soupravy složené z vozidla sk. C a přípojného vozidla nad 750 kg
 • Platí i pro sk. B+E
Autobusy D1
 • od 21 let
 • až 16 míst k sezení kromě místa řidiče, přípojné vozidlo do 750 kg
D1+E
 • od 21 let
 • až 16 míst k sezení kromě místa řidiče, přípojné vozidlo nad 750 kg
D
 • od 24 let
 • nad 8 míst k sezení kromě místa řidiče, přípojné vozidlo do 750 kg
D+E
 • od 24 let
 • nad 8 míst k sezení kromě místa řidiče, přípojné vozidlo nad 750 kg
 Traktory T
 • od 17 let
 • traktory a samojízdné pracovní stroje, přípojné vozidlo


Některé změny platné od 19.1.2013

Řidičská oprávnění skupin

- řidičské oprávnění skupiny B
- opravňuje k řízení vozidel skupiny A1 s automatickou převodovkou

- řidičské oprávnění skupiny B s harmonizačním kódem 96
- k vozidlu skupiny B smí být připojen přívěs o největší povolené hmotnosti nejvýše 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy překročí 3 500 kg a současně nepřevyšuje 4 250 kg

 POZOR B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg, 

Řidičská oprávnění pro motocykly   

- řidičské oprávnění skupiny Ao je od 19.1.2013 řidičským oprávněním skupiny A2 /do 35 kW/
- řidičské oprávnění skupiny An je od 19.1.2013 řidičským oprávněním skupiny A /nad 35 kW/

- pro skupinu A  nově věk 24 let, respektive 2 roky praxe na A2 tzn. 20 let
 


Vrácení řidičského průkazu

Jste ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem?
Jste ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného soudem?
Ztratili jste řidičské oprávnění dosažením 12 bodů a brzy Vám uplyne rok od ztráty řidičského oprávnění?
Pozbyli jste řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů?
Odborně Vám poradíme, kdy a za jakých podmínek můžete své řidičské oprávnění získat zpět. Pomůžeme Vám s formulací žádosti o zkrácení trestu či sankce. Vysvětlíme Vám, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole.

Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.
Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost (formulář si můžete stáhnout z našich stránek).
Musíte absolvovat cvičné jízdy?
Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.
Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci !
Co je potřeba přinést?
•    rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
•    v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
•    výpis z karty řidiče
•    žádost do autoškoly
•    posudek o zdravotní způsobilosti
Jaký je rozsah přezkoušení?
Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:
1.    test z pravidel o provozu n pozemních komunikacích a první pomoci
2.    praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)
Podrobnosti  sdělíme při  návštěvě naší autoškoly.
Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?
Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

Dosažení 12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.
Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě ?
1.    doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
2.    doklad o zdravotní způsobilosti
3.    dopravně psychologické vyšetření.
Musíte absolvovat cvičné jízdy?
Teoreticky nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme a nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.
Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako „Datum ukončení“.
Pozor! Doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní !
Co je k tomu potřeba přinést?
•    výpis z karty řidiče
•    žádost do autoškoly
Jaký je rozsah přezkoušení?
Stejné jako závěrečná zkouška v autoškole:
•    test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
•    praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)
Podrobnosti sdělíme při návštěvě naší autoškoly.
Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?
Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole

Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky
Musíte absolvovat cvičné jízdy?
Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.
Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.
Co je k tomu potřeba přinést?
•    výpis z karty řidiče
•    žádost do autoškoly
•    posudek o zdravotní způsobilosti
Jaký je rozsah přezkoušení?
Stejné jako závěrečná zkouška v autoškole:
1.    test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
       2.     praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)
Podrobnosti sdělíme při návštěvě naší autoškoly.
Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?
Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik.