Služby

  • Zaměřujeme se na výcvik k získání řidičského průkazu ve skupině B
  • Školení řidičů referentů

  • Veškeré učebnice zapůjčujeme
  • Plánování praktického výcviku dle požadavků žáků
  • Školné je možno platit ve splátkách
  • Další Vaše požadavky vyřizujeme na základě osobní domluvy


Výuka v naší autoškole probíhá podle kvalitních a vysoce efektivních výukových materiálů AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!
Zdeněk Schröter, AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!
Zdeněk Schröter, AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!